Algunes consideracions a l´hora de contractar un projecta fotovoltaica

 1. És molt important contractar una empresa instal·ladora amb capacitat tècnica i amb experiència comprovable en instal·lació i ús d’equips. El mercat ha crescut molt i degut a  la manca de professionals en el sector poden haver-hi empreses que no compten amb  professionals i experts capacitats.
 2.  En inversions que tenen una vida útil de com a mínim 25 anys el contractar material homologat i primeres marques ajuden a que la instal·lació tingui un millor rendiment i durabilitat.
 3. Facilitar els hàbits de consums i traslladar tota la informació necessària a l´empresa instal·ladora serà imprescindible per evitar errors en el dimensionament y disseny de la instal·lació.
 4. Tenir clar les garanties dels diferents components de la instal·lació és un paràmetre important a l´hora d´escollir el proveïdor. En un projecta  fotovoltaica és important saber quines son les garanties de rendiment i producció dels panells fotovoltaics, la garantia de l´estructura, del inversor, etc….
 5. Quan ens ofereixen el servei de manteniment de la instal·lació és important saber cada quan es realitza el manteniment preventiu, si inclou visita física, si inclou neteja de panells, quines condicions ens ofereixen en el manteniment correctiu,…
 6. Intencionadament o per manca de coneixement, Indicar una producció específica (kWh/kWp instal·lat) més alta de la real, per donar a entendre un rendiment més gran de la instal·lació i que fa creure que l’estalvi també serà més gran o que amb menys panells es podrà obtenir el mateix rendiment. Això farà que el càlcul de l’amortització surti més favorable en relació a les propostes dels competidors i també el rati €/Wp.
 7. Un altre clàssic es el de, en el càlcul del retorn de la inversió i del flux de caixa, indicar uns increments anuals de l’energia i dels preus de la compensació dels excedents alts, també per fer sortir uns números més favorables. Moltes vegades son càlculs molt teòrics i allunyats de la realitat.
 8. Efectivament, donar un autoconsum del 100% generat, quan l’empresa no té activitat en caps de setmana i tanca 30 dies per vacances a l’estiu, que es la època de major irradiació solar de l’any.
 9. Indicar una valoració dels possibles ajuts i bonificacions a obtenir, a uns valors màxims sense contrastar la tipologia de l’empresa ni les ordenances del municipi on es realitzarà el projecte.
 10. Presentar un pressupost molt competitiu, però en la lletra petita indicar que queda supeditat a revisió mitjançant una visita tècnica, on tot pot canviar normalment a l’alça. En moltes ocasions es demana signar la conformitat dels pressupost per realitzar aquesta visita tècnica, el que fa que la empresa ja quedi lligada amb la instal·ladora en base a aquest contracte signat i amb el risc de que el pressupost final no tingui res a veure amb el presentat inicialment.
 11. Empreses que subcontracten les taques d’instal·lació a autònoms i que en base a una formació bàsica, treballen a preu de m2 instal·lat amb panells adquirits a grans magatzems de material elèctric, sense garanties contrastades.
 12. No incloure el cost de les línies de vida ni de l’estudi estructural en les propostes.

A part d´aquest consideracions els erros mes habituals que es comenten en una instal·lació fotovoltaica son un mal disseny en la inclinació dels panells, cablejats sense tapes ni proteccions, ombres permanents sobre panells fotovoltaics, instal·lacions coplanars sense passadissos, inversors exposats a la intempèries, etc…

Escollir proveïdor per un projecta fotovoltaic i comparar diferents projectes no és gens fàcil, compte amb l´ajut d´un assessor expert creiem que és fonamental per escollir el millor projecta per a la vostra empresa.

Comparteix!