Vols una auditoria energètica?

La Cecot t’oferim una auditoria sobre el consum elèctric de la teva empresa, amb solucions per reduir la despesa fins a un 40%.

La Cecot vol ajudar a empreses com la teva a detectar les possibles estratègies d’estalvi energètic que es podrien aplicar a les teves instal·lacions.

Què és una auditoria energètica?

Una auditoria energètica es un procediment a través del qual es fa un estudi objectiu de l’estat energètic d’un edifici o d’una organització, detectant els factors que afecten el consum energètic, ajudant a entendre com s’està utilitzant l’energia i ajudant a millorar-ho.

El Reial decret 56/2016, en el qual es troba tot el referent a les auditories energètiques i l’eficiència energètica. Aquest Reial decret traslladava la Directiva Europea 2012/27/UE.

Aquesta normativa obliga a elaborar auditories energètiques en empreses per a grans companyies amb més de 250 treballadors i treballadores o que tinguin més de 50 milions d’euros en volum de negoci.