Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Concessió de subvencions del programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. (regulat per les bases publicades al Real Decret 263/2019, de 12 d’abril).

Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i l’òrgan gestor a Catalunya és l’Institut Català d’Energia. La dotació total és de 49.493.353,71 euros a Catalunya.

L’objecte d’aquest programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.

Beneficiaris: Les pimes o  grans empreses del sector industrial amb CNAE 2009 del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39.

Actuacions subvencionables: Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies següents:

 • Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials. Inversió elegible mínima per sol·licitud: 75.000 €.
  • Inversions en substitució d’equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2.
  • Ràtio econòmic energètic màxima serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi d’energia final en un any).
  • La inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,2 € per kWh d’estalvi.
  • L’IVA no és elegible.
 • Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials. Inversió elegible mínima per sol·licitud: 30.000 €.
  • Inversions en sistemes de gestió energètica per reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2. Actuacions necessàries, tant a nivell de mesura de les variables de consum d’energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l’anàlisi, regulació i control.
  • Caldrà també complir amb la Norma UNE-EN ISO 50.001 relativa als sistemes de gestió energètica o aquella que la substitueixi.
  • Ràtio econòmic energètic màxim de 14.501 € (inversió elegible)/ tep (estalvi d’energia final en un any). És a dir que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,25 € per kWh d’estalvi.
  • L’IVA no és elegible.

Les actuacions (tipologies 1 i 2) hauran de complir amb la normativa vigent que els  sigui d’aplicació, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives, si s’escau.

Import màxim d’ajut per projectes, en una mateixa ubicació industrial: 9.000.000 €.

Règim reglat, és a dir, per ordre d’entrada.

Termini de sol·licitud: el termini de sol·licitud es va obrir el 3 de desembre fins al 31 de desembre de  2020, o fins que s’esgoti el fons dels ajuts.
 
Termini per a la resolució de la sol·licitud
: des de la data de sol·licitud fins als 6 mesos següents. Si en aquest període no es rep resposta, la sol·licitud es considera desestimada. Degut a l’estat d’alarma la Generalitat va suspendre tots els terminis en 81 dies, i aquests es sumen als 6 mesos de termini, per a tots els expedients amb data de presentació anterior al 13 de març del 2020.

Import de l’ajut: La menor entre el 30% de la inversió elegible, i 30% per a grans empreses; 40% per a mitjana empresa; 50% per a petita empresa  sobre el cost elegible. 

Vols sol·licitar un ajut per reduir les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final i necessites més informació per començar? Assessora’t!

Contacta amb l’assessor en eficiencia energètica de la Cecot, a través d’aquest enllaç.

Comparteix!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *