Obert el termini de consulta pública de la Llei de Transició Energètica de Catalunya

El Departament d’Empresa i Coneixement de Catalunya ha iniciat la tramitació de la Llei de la Transició Energètica de Catalunya mitjançant l’obertura del procés de consulta pública prèvia. Aquesta Llei preveu la transformació de l’Institut Català d’Energia (Icaen) en l’Agència Catalana d’Energia. El procés participatiu estarà obert fins al 31 de gener. Durant el mes de febrer es durà a terme l’anàlisi de les propostes realitzades i s’inclouran les que hagin estat acceptades en el text de la llei.

Aquesta llei de bases té l’objectiu de fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per a dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, definint els eixos i les estratègies necessàries per a complir aquests objectius i també la Governança d’aquesta transició.

El departament ha publicat a la web tota la documentació, i l’ha remès a les prop de 140 entitats i agents socials que formen part de la Taula del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, als partits polítics i als membres del Consell Assessor de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Tots els ciutadans i les entitats que ho desitgin ja poden fer-hi les seves aportacions per tal de rebre el màxim nombre d’idees i propostes per començar a treballar en la redacció de l’avantprojecte de Llei. La norma ha d’establir els principis legislatius de la política energètica catalana a llarg termini, amb la voluntat d’assolir un model energètic totalment basat en les energies renovables l’any 2050.

Objectius de la Llei de transició energètica de Catalunya.

 • Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el PNTEC.
 • Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument impulsor de la transició energètica de Catalunya.
 • El compliment de bona part dels compromisos establerts pel Govern a l’Acord del Govern de declaració d’emergència climàtica, en matèria energètica.

Estratègies sobre les que s’articula aquesta consulta.

 1. Apoderament del ciutadà com a agent productor, consumidor i gestor en el nou model energètic.
 2. Democratització de l’energia: formació, informació i participació.
 3. Defensa dels drets dels consumidors d’energia.
 4. Transició justa i inclusiva.
 5. Lluita contra la pobresa energètica i defensa del consumidor vulnerable.
 6. Desenvolupament empresarial i creació de feina qualificada.
 7. Electrificació de la demanda energètica.
 8. Edificis de consum d’energia gairebé nul.
 9. Estalvi i eficiència energètica i energies renovables a la indústria.
 10. Mobilitat elèctrica i sostenible.
 11. Estalvi, eficiència energètica i generació renovable al sector primari.
 12. Generació elèctrica renovable a gran, mitjana i petita escala.
 13. Implicació del territori en el desenvolupament de les energies renovables
 14. Xarxes intel·ligents i digitalització de l’energia.
 15. Simplificació de procediments administratius.
 16. Paper exemplificador de les administracions públiques.
 17. Cooperació amb l’Administració local.
 18. Nous models innovadors de contractació, de finançament i de fiscalitat energètica.
 19. Promoció de l’economia circular.
 20. Orientació de la recerca, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit energètic cap a la transició energètica a un model d’energia neta.

A més de fer aportacions sobre aquestes estratègies la consulta també contempla que es facin aportacions sobre les finalitats i funcions de la nova Agència Catalana d’Energia com a instrument de governança de la transició energètica.

Documents relacionats:

El Govern inicia la tramitació de la Llei de la Transició Energètica de Catalunya. Institut Català de l’Energia. Icaen.

Llei de transició energètica de Catalunya i transformació de l’Institut Català d’Energia en l’Agència d’Energia de Catalunya (procés obert fins al 31 de gener). Icaen.

Proposta de Llei de Transició Energètica de Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia. Icaen.

Reptes de la Transició Energètica a Catalunya | Àmbits clau de la política energètica. Patronal Cecot.

Comparteix!

El Govern aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de la Transició Energètica de Catalunya

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de la Transició Energètica de Catalunya i de transformació de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en l’Agència Catalana d’Energia. El text ha de fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessaris per complir els objectius establerts en la Llei del Canvi Climàtic i en les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, que fixen la voluntat d’assolir un model energètic totalment basat en les energies renovables l’any 2050.

Continue reading “El Govern aprova la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei de la Transició Energètica de Catalunya”
Comparteix!