Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Us informem que s’han publicat les subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció. Aquestes subvencions tenen per objecte contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització.

Beneficiaris:

  • Empreses que desenvolupin algun dels projectes que tenen a veure amb les subvencions.
  • Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.
  • Els projectes de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Quantia

L’import màxim d’aquesta convocatòria és de 9.039.629,41 euros.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 50% de la despesa considerada subvencionable. En cap cas, l’import dels ajuts concedits pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la beneficiària.

Termini

Del 21/09/2021 al 31/10/2021.

Bases reguladores

Accés al tràmit

Referència: DOGC Núm. 8505 Data 20-09-2021

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Demana hora d’assessorament.

Comparteix!