Convocatòria del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica | MOVES III

L’1 d’octubre s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

Les bases van ser publicades el passat 14 d’abril. A cadascuna de les actuacions subvencionables es destinaran els imports següents:

 • Programa d’incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, 30.724.035,44 euros
 • Programa d’incentius 2: implantació d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, 30.724.035,44 euros

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació la Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible, o com a màxim  el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la partida pressupostària indicada.

En aquest enllaç podeu consultar més informació relacionada amb el Programa Moves III.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició. Demana hora d’assessorament.

Assessorament en Medi Ambient i Economia Circular | Marta Carmona i Sònia Llorens

Comparteix!

Publicades les bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic publica les bases reguladores del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.  

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 1 Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans, Inversió 2 Desplegament massiu d’infraestructura de recàrrega com a clau per l’impuls del vehicle elèctric, la substitució de la flota de vehicles per models elèctrics i l’impuls a la innovació en l’electromobilitat. També dins del PERTE VEC es recull el programa MOVES singulars II com una de les mesures facilitadores d’aquest. 

El programa MOVES Projectes Singulars II, finançat amb fons NGEU, dóna continuïtat a l’anterior programa MOVES Projectes Singulars, finançat pel FEDER, afegint-hi un component innovador.  

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.  

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: 

 • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC; 
 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents; 
 • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat; 
 • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics. 

Més informació:

Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

Next Generation EU. Generalitat de Catalunya

Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II).

Comparteix!

4.295 milions d’euros per al desenvolupament del vehicle elèctric

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el primer Pla Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que serà finançat pels Fons Next Generation EU.

Aquest pla suposa una inversió pública de 4.295 milions d’euros en el sector de l’automoció, encara que la dotació total ascendirà a 24.009 milions d’euros entre 2021 i 2023, perquè la contribució del sector privat serà de 19.714 milions d’euros.

El PERTE es compondrà de dos àmbits d’actuació complementària:

 1. Mesures transformadores d’impuls de la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat, enfocades als segments centrals de la cadena de valor industrial que garanteixin la fabricació d’aquests vehicles.
 2. Mesures facilitadores, que coadjuvin tant a la creació d’una nova mobilitat com al desenvolupament del vehicle elèctric.

Dins de les mesures transformadores, es recullen les actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric, un pla tecnològic d’automoció sostenible, un programa d’espais de dades sectorials i un programa per a integrar la intel·ligència artificial en processos productius.

Quant a mesures facilitadores, s’inclouen el Pla Moves III, el Moves singulars, la llei de Canvi Climàtic, la regulació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics, el full de ruta del 5G i el seu desplegament, i un pla de formació professional.

El PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat (VEC) planteja els següents objectius:

 1. Que el sector de l’automoció representi un 15% del PIB espanyol en 2030.
 2. Desenvolupar un ecosistema per a fabricar cotxes elèctrics i connectats a la xarxa a Espanya, fent d’aquesta última el Hub Europeu de la electromovilitat.
 3. Enfortir la cadena de valor de la indústria automobilística, i reforçar la seva importància i valor estratègic per a l’economia espanyola.
 4. Aconseguir la xifra de 250.000 vehicles elèctrics matriculats i entre 80.000 i 110.000 punts de recàrrega desplegats en 2023.

La inversió pública de 4.295 milions d’euros es desglossa en les següents partides:

 1. 3.160 milions d’euros es destinaran a l’Impuls del projecte transformador de la cadena de valor del VEC. D’aquests, 2.9775 milions d’euros aniran dirigits a la Línia d’actuació integral per al desenvolupament i fabricació del Vehicle Elèctric i Connectat, 100 al programa d’espais de dades compartides i sectorials, altres 45 destinats al Programa per a integrar la IA en les cadenes de valor per a transformar el teixit econòmic, i, finalment, 40 milions a càrrec del CDTI que es destinaran al Pla Tecnològic d’Automoció Sostenible. (Consulta els requisits per a ser beneficiari dels fons a càrrec del CDTI). El termini per a presentar sol·licituds i documentació annexa romandrà obert fins al 2 de setembre de 2021.
 2. 1.100 milions d’euros al pla d’incentius per a la compra de vehicles elèctrics, híbrids endollables i d’hidrogen i la instal·lació de punts de càrrega, ja inclosos en els plans Moves III i Moves singulars.
 3. 14 milions d’euros per al desplegament del 5G.
 4. 21 milions d’euros destinats a la formació professional del sector.

Les entitats interessades a presentar una proposta per a desenvolupar un projecte en el marc de la Línia d’actuació integral per al desenvolupament i la fabricació del vehicle elèctric i connectat, i per tant ser beneficiàries dels suports atorgats per l’Estat en el marc d’aquesta línia del PERTE, hauran de reunir els requisits descrits en la memòria descriptiva. Així mateix, hauran d’inscriure’s en el Registre estatat d’entitats interessades en el PERTE una vegada aquest sigui posat en marxa.

Informació extreta de Foment del Treball.

Més informació:

Comparteix!

Moves III – Fins a 7.000€ per vehicles elèctrics

El Programa Moves III conviurà amb el Moves II encara vigent, i que també gestionen les Comunitats Autònomes.

El Ministeri de Transició Ecològica ha anunciat que des del dissabte 10 d’Abril es podran adquirir vehicles elèctrics (Motos, cotxes i furgonetes) acollint-se al nou Programa d’ajudes Moves III, encara que el Reial Decret que el reguli s’aprovarà en pròximes setmanes i posteriorment les Comunitats Autònomes hauran de treure les convocatòries per a la seva tramitació i gestió, com es va fer amb el Moves II.

El Programa Moves III conviurà amb el Moves II, encara vigent, i que també gestionen les Comunitats Autònomes.

El Moves III està previst només per a l’adquisició de vehicles elèctrics, ampliant les ajudes econòmiques per a particulars i autònoms. Així, se subvencionarà amb un màxim de fins a 7.000 euros per a l’adquisició d’un vehicle elèctric i amb fins a 1.300 euros la compra d’una motocicleta elèctrica si l’usuari desballesta un vehicle de més de 7 anys d’antiguitat. En cas que no es desballesti un vehicle antic, les ajudes podran aconseguir els 4.500 euros.

Així mateix, la compra de furgonetes elèctriques se subvencionarà fins a 9.000 euros en cas que l’usuari desballesti el seu vell vehicle i fins a 7.000 en cas que no ho faci. En el cas d’una PIME l’ajuda podrà ser fins als 5.000 euros.

A més, en tots els casos si el sol·licitant resideix en un municipi de menys de 5.000 habitants s’incrementarà l’ajuda en un 10% tant per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega com per a la compra de vehicles.

També es dota amb un 10% extra l’ajuda que reben les persones amb mobilitat reduïda.

consulta aquí tota la informació

Comparteix!