La Cecot promou la implantació de les comunitats energètiques

Les comunitats energètiques permeten que diferents actors locals participin activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la, o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. L’objectiu és generar beneficis socials i ambientals fomentant el desenvolupament de projectes d’energia solar a nivell local.

Ahir es va presentar un protocol d’intencions que vol establir i enfortir línies de col·laboració publicoprivada per impulsar les comunitats energètiques a la ciutat que impulsin un model energètic més sostenible i democràtic.

En la presentació del document, celebrada a la sala d’actes de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), s’han establert les bases per a la creació d’un marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, el teixit empresarial local i les entitats signatàries, per intercanviar informacions i experiències que ajudin a la creació de comunitats energètiques.

Les entitats i organismes signants es comprometen a concretar i desenvolupar tot un seguit d’accions de forma col·laborativa en els següents àmbits:

 • Impulsar les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia a Terrassa i col·laborar en la recerca de subvencions.
 • Col·laborar en la realització dels estudis de viabilitat, en la preparació dels projectes i treballs per definir la naturalesa jurídica de les comunitats.
 • Impulsar i participar en projectes de generació i autoconsum col·lectiu d’energia renovable,  d’emmagatzematge i de promoció de la mobilitat sostenible i elèctrica.
 • Treballar amb les administracions per reduir els tràmits per legalitzar les instal·lacions.
 • Impulsar el procés de transició energètica en el municipi i treballar per desenvolupar eines de comunicació cap a la ciutadania
 • Posar en marxa instruments de finançament participatiu pels projectes d’energies renovables.
 • Promoure la formació professional específica per qualificar els tècnics que necessitarà aquest sector.
 • Promoure la generació de talent i l’emprenedoria en àmbit energètic, i la digitalització, que ha de permetre millorar les eines de gestió, control i governança.
 • Impulsar les sinergies amb les empreses i les start-ups emergents de l’entorn industrial català, aprofitant les iniciatives d’agrupacions d’empresàries i empresaris, i cambres de comerç.
 • Analitzar solucions considerant criteris d’ecodisseny, petjada de CO₂ i d’impacte a llarg termini.
 • Introduir la perspectiva de gènere en els òrgans de governança, comitès tècnics i comissions.
 • Realitzar estudis sobre la xarxa de distribució i les possibles necessitats de millora per esdevenir una xarxa intel·ligent.

Entitats participants: A la presentació hi han assistit una representació de les institucions signants: Ajuntament de Terrassa; Institut Català d’Energia; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Universitat Politècnica de Catalunya; Patronal catalana Cecot; Cambra  de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa; MútuaTerrassa; Consorci Sanitari de Terrassa; Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa; i les organitzacions sindicals,  Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT).

Accedeix a la informació elaborada pel departament de Comunicació Institucional de la Cecot.

@Fotografia: Ajuntament de Terrassa

Comparteix!

Mesures per ordenar i equilibrar la implantació d’energies renovables

DECRET LLEI 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

El nou text, que el Parlament haurà de convalidar en el termini d’un mes, incorpora mesures per ordenar i equilibrar la implantació d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial i també per facilitar la pràctica de l’autoconsum, tant en l’àmbit industrial com en l’àmbit dels edificis residencials plurifamiliars.

Aquest decret és la base “per a la creació d’una energia pública” i “la primera peça per accelerar la transició energètica a Catalunya” a partir d’un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic, que ha de facilitar el compliment de la Llei del Canvi Climàtic segons la qual el 2030 les energies renovables han de suposar un 50% de l’energia elèctrica consumida.  

En els propers mesos, el Govern desplegarà altres iniciatives que conformen el full de ruta presentat la setmana passada pel president Aragonès i la consellera Jordà, com la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les energies renovables, la Llei de transició energètica o la creació de l’energètica pública.  

La modificació del Decret llei inclou la incorporació de mesures i instruments per donar prioritat a instal·lacions d’energies renovables de dimensió petita i mitjana, i perquè tots els projectes d’energia eòlica i fotovoltaica es desenvolupin amb l’acord del territori, de manera que se’n minimitzi l’impacte territorial i social.

Així, el nou Decret llei prioritza el tràmit per a les instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5 MW de potència, i també s’exigirà als gestors de la xarxa de distribució que justifiquin la denegació de connexió a la xarxa de fins a 25 kV per a aquests projectes.  

El nou text també vol impulsar l’autoconsum a partir d’energies renovables. Per això, les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no necessitaran autorització administrativa, i es podran instal·lar presentant només una declaració responsable. Igualment, es redueix a la càrrega documental que requereixen les distribuïdores i comercialitzadores elèctriques per garantir la compensació dels excedents d’instal·lacions d’autoconsum.

Necessites assessorament?

Com a associat o associada a la Cecot disposes d’assessorament personalitzat i gratuït en estalvi energètic i autoconsum fotovoltaic. Fes la teva consulta!

+ Informació: DECRET LLEI 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

El Govern aprova la modificació del decret d’energies renovables per accelerar la transició energètica a Catalunya

Comparteix!

El Gobierno presenta medidas para abaratar la factura de la luz de las familias y las empresas

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que el futuro fondo asumirá la parte de los costes fijos asociados al recibo de la luz, el denominado RECORE, es decir, el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos. En la actualidad, este coste lo abonan los consumidores particulares y las empresas.

Consumidores electrointensivos

El Gobierno ha aprobado mediante un Real Decreto el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria.

Montero ha señalado que la medida beneficiará a 612 empresas, de más de 60 actividades industriales y a unos 330.000 trabajadores. Junto a las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y al Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, el estatuto supondrá un apoyo permanente para esta industria.

El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de la eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes. Igualmente, las compañías tendrán que comprometerse a mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años a partir de la fecha de concesión. El Ministerio de Industria certificará la condición de consumidor electrointensivo a instancia de la empresa interesada.

La ministra ha afirmado que “a medida que se incorporen al sistema eléctrico las nuevas plantas renovables, bajará el precio de la luz en España y se equiparará al resto de países europeos”.

Fuente: La Moncloa

Fotografia: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Comparteix!

El Congreso dice sí al real decreto ley “clave” de las energías renovables

Este real decreto-ley recoge una batería de medidas que tienen por objetivo impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.

Entre otras cuestiones, la norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, introduce un nuevo modelo de subasta de energías renovables, avanza en la definición de las nuevas normas de acceso y conexión a red y fomenta la eficiencia energética. En definitiva, sienta las bases de lo que ha de ser la transición energética 2020-2030 de España.

El Congreso, reunido en Pleno, ha convalidado con 188 votos favorables, 1 voto en contra y 158 abstenciones el Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. La abstención de PP y Ciudadanos no ha servido para demorar el periplo legislativo de esta iniciativa.

Lee la noticia completa en Energías Renovables.

Comparteix!

Les empreses tenim una oportunitat de reduir el cost energètic mitjançant l’autoconsum d’energia fotovoltaica.

Publicat el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre

El text d’aquest decret llei, que haurà de ser validat pel Parlament en els propers 30 dies, elimina barreres administratives per a la implantació d’energies eòlica i fotovoltaica, i soluciona diversos aspectes de la Llei del canvi climàtic, com ara modificar la Llei d’urbanisme per simplificar la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit urbà. Una modificació que es fa amb la voluntat d’afavorir la implantació de sistemes d’autoproducció en els edificis i en l’espai públic de les ciutats. Així doncs, el decret obre el territori a la implantació de les renovables. Tanmateix, els projectes eòlics i fotovoltaics hauran de respectar els límits mediambientals, urbanístics i paisatgístics contemplats en la normativa. El nou decret ha de permetre també agilitzar la tramitació de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, amb un termini màxim de tretze mesos.

Continue reading “Les empreses tenim una oportunitat de reduir el cost energètic mitjançant l’autoconsum d’energia fotovoltaica.”
Comparteix!